Bezoek Ottignies-Louvain-la-Neuve »

Contacteer ons

Ontdekkingsparcours

 

Wandeling in het Bois des Rêves

Wandeling in het bos des Rêves en het wijk Bruyères

 

1. La rue de Morimont

Het vertrekpunt voor deze wandeling loopt langs het Bois des Rêves, dat niet meer hoeft te worden voorgesteld. De mooie haag die het bos begrenst, is beplant met verschillende soorten. De gespreide bloei van het krentenboompje, de zoete kersenboom en de meidoorn biedt een visueel plezier van april tot juni. Aan de linkerkant, merkt u de aanwezigheid van vier zeer mooie eiken, die zeker een klassering verdienen.

2. De waterbekkens van Ry Angon

Bij de ingang van het bos, steekt een kleine brug de beek "Ry Angon" over. Aan de linkerkant, ziet u vier bekkens die het zuiveringsstation vormen met waterbekkens. Vijftien jaar aangelegd door de provincie, waren ze volledig dichtgeslibd. Een project is er momenteel op gericht om deze inrichtingen een tweede leven te geven voor educatieve en zuiveringsdoeleinden. Er werd een nieuwe weg aangelegd. Een eerste bekken zal worden gebruikt als bezinkingsbassin. De andere – waar specifieke beplanting wordt uitgevoerd - werken in koppels. Zeldzaam geworden in het Waalse Gewest, werd de ijsvogel vijftien jaar geleden waargenomen in het bos. De werkzaamheden die momenteel aan gang zijn bij het bezinkstation moeten hem aanmoedigen hier te nesten.

Verder, nog steeds aan de linkerkant ziet u de Brou (Waals voor "broetia", wat moeras betekent). Gelegen in een waterrijk gebied, verdient deze site een bijzondere aandacht.

Bij het klimmen in het beukenbos, passeert u langs enkele indrukwekkende landgoederen.


3. Van de rue de l'Élevage naar de rue de Mont-St-Guibert

Op de top van het weg van Morimont, moet u de wegwijzers goed volgen om in de rue de l'Élevage terecht te komen, in de richting van het Home des Clairs Vallons. De paar honderd meter die u scheiden van de paardenboerderij zijn "de minst voetgangersvriendelijke" van het parcours (opgepast voor auto's!). De hellingen zijn bezet door bremstruiken: een buitenkansje voor het konijn, de heggenmus, de zwartkop... Vanaf de Clairs Vallons kunt u de nieuwe straten zien van de toekomstige wijk "Bruyères VIII. Aan uw linkerhand bevindt zich het gebied "Bruyères VII", gebouwd rond het meer.


4. De omgeving van de paardenboerderij van des Bruyères

Lager gelegen dan de oude boerderijgebouwen, werd een boomgaard met oude variëteiten aangeplant door de universiteit. De bomen weerstaan moeilijk aan de tanden van bijtende paarden en ezels, ondanks de beveiligingen.

5. Stroomopwaarts van het meer

Een gebied van 60 hectare is beschermd tegen menselijk indringing door een omheining. Om zoveel mogelijk het wilde leven te maximaliseren werden drie soorten regelingen gemaakt: nieuwe aanplantingen van wilgen en elzen, laat maaien en het creëren van vijvers. De eerste vijver doet dienst als stormbekken voor de wateren van de RN 238. De vier andere bekkens herbeplant met gele irissen, riet...- dienen als zuivering voor de waters uit het stormbekken. Men ziet er enkele bremstruiken. Deze struik van de familie van de peulvruchten, zoals bonen of erwten, heeft zwarte peulen die barsten in de zon.

6. Het meer

De stad van Louvain-la-Neuve heeft een dubbel afwateringsnet. Terwijl het afvalwater naar de waterzuiveringsinstallatie in Waver wordt gestuurd, komt het regenwater in het meer terecht. Dit kunstmatig meer onderin de vallei van la Malaise, fungeert als een stormbekken voor de afvloeiingswateren uit verschillende valleien (Lauzelle, Hocaille, Bruyères). Het zacht glooiende profiel, de aanwezigheid van een centraal eiland en de begroeide oevers, maken het tot een ideaal toevluchtsoord voor vele soorten vogels. Sinds enkele jaren heeft de fuut zich hier genesteld.

7. La Scavée van de Point du Jour

Een fantastische eik, die klassering verdient, waakt over het kleine witte huis van waaruit men in de oude Scavée terecht komt (sterk gedegradeerd in de afgelopen jaren, vooral na de vele urbanisatiewerken). De stad en de UCL hebben de bescherming van de charme van dit mooie kleine pad ter harte genomen. Onlangs werden er nieuwe aanplantingen (eik, haagbeuk, meidoorn, vlier) uitgevoerd.

Na ongeveer 300 meter, draait u naar links om naar de rue du Rondia, en passeert onder een gebouw.

8. De tuin Ronde Bosses

We verlaten de rue du Rondia via een tweede overdekte gang. De tuin van Rondes Bosses wordt doorkruist in de richting van het pad Fil à Plomb. Dit paradijs voor kinderen uit de wijk wordt begrensd door een bepaald soort prunus, de Prunus subhirtella "Autumnalis Rosea" (Japanse kerselaar) die bloeit in de herfst en in de lente.

Vervolgens steekt u de kleine houten brug van la Palette over. Deze groene ruimte, ongeveer 60 are, maakt een scheiding tussen de oude wijk van des Bruyères - eerder studenten – en de nieuwe wijk. Langs hier kunt u het meer bereiken. U vindt het pad van la Rêverie du promeneur solitaire terug. Langsheen de Aula Magna, gaat het in de richting van de wijk Hocaille. U loopt langs de kerk en de huizen die aan de vallei hangen.

9. Uitzicht op de wijk des Bruyères

Bij het passeren onder de boulevard André Oleffe via de 2de passage, komt u uit op het smalle pad dat afdaalt uit de wijk Hocaille. Vanaf daar kunt u een laatste blik werpen op de nieuwe wijk van des Bruyères. U merkt er de aanwezigheid van een sculptuur in een wortel van een kamferboom gevonden in de Chinese Zee (werk van SOFU TESTHIGAHARA).

10. Een wetland langs de rue de la Malaise

U gaat onder de brug van de RN 238 in de richting van de rue de la Malaise. Alvorens het bos te betreden, ontdekt u aan de linkerkant, een zeggeweide. Deze is gedeeltelijk overwoekerd door smeerwortel, fluitenkruid en woekerkruid...

11. De vochtige gronden van la Malaise

Blijf op het hoofdpad dat langs la Malaise loopt tot aan de vijver van het Bois des Rêves (let op: voetgangers mogen het pad ernaast niet gebruiken dat gereserveerd is voor de paardensport). Hoofdzakelijk samengesteld uit elzen, hazelaar en lijsterbes, is biedt deze vochtige grond, op heel natuurlijke wijze onderhouden, u een beetje koelte. De ree wordt regelmatig waargenomen in de omgeving, vooral in de winter, gezien de nabijheid van stromend water dat niet bevriest.


De botanische tuin

Van het bos van la Palette kunt u zich begeven naar de botanische tuin. Gelegen aan de achterzijde van de boerderij van Biéreau, waarvan de restauratie werd voltooid in 2005, heeft deze ruimte gediend als boomkwekerij op het moment van de oprichting van Louvain-la-Neuve. Lang verwaarloosd, is het voorwerp geworden van een echte verjongingskuur om ze te transformeren in een openlucht concertzaal. Bijzondere soorten werden hier ontwikkeld, zoals een ceder van Libanon, aangeboden aan het ULC door de ambassadeur van Libanon, en een Californische sequoia.

Ga even zitten op de stenen gerangschikt in een boog die het grasperk sieren, om de machtige populier te bewonderen die waarschijnlijk werd geplant naast de vijver in het midden van de 18de eeuw. De boerderij en de 110 hectare grond en bossen zijn eigendom geweest van de abdij van Florival tot 1798.